I1

INTERVENTIE 1. BILLBOARD

PAMFLET 1.

Op de nacht van 14 naar 15 maart gingen we naar buiten.
Stilzwijgend namen we één voor één een stoepsteen van een achtergelaten stapel, waarmee we een 300tal meter verder een stenen billboard bouwden. Een object dat tegelijk grens en beeld is, een omkering van het architectuurbeeld, het bouwen als verstandeloze uitputting. De afmetingen van het billboard zijn afgeleid van de billboards die daar reeds staan.

We voelden de nood om te bouwen, om buiten te zijn, om ons lichaam te voelen. Vanuit die gedachte wandelden we en stapelden we totdat we op een limiet zouden botsen. Er waren drie opties: het bouwsel is af, het bouwsel valt om of een politieoptreden onderbreekt ons. Na drie uur gebeurde het tweede.

Hier wordt de confrontatie met representatie duidelijk. Het stenen billboard kwam er niet en dat was ook niet de opzet van de actie, maar wat tonen we dan?





vlak voor het begin
punt van audio-opname