I5

INTERVENTIE 5A. WEBSITE

PAMFLET 6.

A digital tool.
Gedreven door het ontbreken van de begeleidingstafel gingen we op zoek naar een alternatief; het werd een website. Hier verzamelen we onze werkmaquettes. Ze laten ons toe te refelecteren over vorm en inhoud. Argumenten, interventies, opmerkingen en pamfletten vinden hier hun thuis. Het zijn uitwerkingen van een idee, van een discussie, al dan niet met een doel. Toen het digitaal onderwijs begon, besloten we een stapje verder te gaan. We dompelden ons onder in het digitale en maakten iets dat zowel aanklacht als ode is.


HANDLEIDING:

1. U kan doorheen de digitale ruimte bewegen met u computermuis
2. Wanneer een blauwe lijn boven of rond een element verschijnt, betekent dit dat u hierop kan klikken en dan wordt u doorverwezen.
3. Als u een bijdrage wenst te leveren neem dan zeker een kijkje bij 5B.


DISCLAIMER: this is a work in progress.


INTERVENTIE 5B. INTER-ACTIE?


Wat als we kunnen onstnappen aan de beelden die we over elkaar hebben en vormen?

Dit is een anoniem spreekkanaal, alle rollen vallen weg, enkel tekst van de ene computer naar de andere.

Zonder beelden geen grenzen?